Høring: Kalvebod Brygge 35

Høring: Kalvebod Brygge 35

Høring: Kalvebod Brygge 35
Officielt navn: “Urban Rigger” placering af husbådenhed
Type: Andet
Høringsperiode: 03.07.15 til 23.07.15
Bydel: Vesterbro-Kongens Enghave (/bydel/vesterbro-kongens-enghave)
Sagsnr: 512948~001
Høringsbrev (http://www.blivhoert.kk.dk/sites/default/files/forslag/Høringsskrivelse_512948~001.pdf)
Høringen er afsluttet!
Se allerede indsendte høringssvar (/node/9798/svar)
Center for Bygninger har den 2. juli 2015 modtaget en ansøgning om tilladelse til at placere ”Urban Rigger”, der er en husbådsenhed til ungdomsboliger opbygget af containere, ud for matrikel nr. 1640 Udenbys Vester kvarter med adressen Kalvebod Brygge 35-37.
Projektudvikler er Udvikling Danmark A/S med Bjarke Ingels Group A/S (BIG CPH) som rådgiver.
Vandarealet og bolværket er omfattet af lokalplan nr. 202, ”Fisketorvet” bekendtgjort den 4. marts 1992, og det er konkret placeret i lokalplanens delområde 2. Den ansøgte placering forudsætter dispensation fra flere bestemmelser i lokalplanen, og sagen er derfor sendt i høring inden kommunen træffer en afgørelse i sagen.

mxur1

Beslutning
Borgerrepræsentationens-beslutning-i-mødet-den-20.-august-2015-

Liberal Alliance genfremsatte følgende ændringsforslag(ÆF1) fra udvalgsbehandlingen:

”Projektet henvises til et andet sted i havnen,hvor det arkitektoniske fremtræden og midlertidige indtryk passer bedre eksempelvis i
Nordhavn eller Refshaleøen”.

Det af Liberal Alliance genfremsatte ændringsforslag(ÆF1) blev forkastet med 50 stemmer imod 2.Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte:I.
Imod stemte:A,B,C,F,O,V og Ø.

Selve indstillingen blev herefter godkendt med 52 stemmer imod 2.Ingen medlemmer undlod at stemme.

Forstemte:A,B,C,F,O,V og Ø.
Imod stemte:I.

Socialdemokraterne,Enhedslisten,Radikale Venstre,SF og Dansk Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen,som Venstre og Det Konservative Folkeparti valgte at tilslutte sig:

”Partierne støtter med glæde indstillingen. Urban Riggers brug af modulboliger til studieboliger er et visionært demonstrationsprojekt.

Partierne anser brug af modulboliger som studieboliger for en god ide og en gangbar mulighed for at komme behovet for flere studieboliger i møde.

By |2016-12-06T17:52:00+00:00juli 2nd, 2015|The Buzz|0 Comments